Information om hur du bäst tar dig till och från arenan, trafikavspärrningar och annan evenemangsspecifik information samlas på evenemangets sida här på friendsarena.se. Följande frågor och svar på denna sida är generella och kan från tid till annan ersättas med andra rutiner och regler. Till evenemangen

Besöka Friends Arena

 • Friends Arena ligger i Arenastaden i Solna, strax norr om Stockholm. Läs mer: Hitta till Friends Arena

 • Till och från Friends Arena tar du dig enklast via kollektivtrafik; buss, pendeltåg, tvärbanan eller tunnelbana.

  Pendeltågstation: Solna Station
  Tunnelbana: Solna Centrum
  Tvärbanan: Solna Station
  Busshållplats: Solna Station/Arenan

  Busslinje 103 Arenastaden trafikerar området från Solna Station varje lördag, söndag och helgdag. Hållplats Arenan. Läs mer på SL.se.

  För mer information om hur du bäst tar dig till arenan vid evenemang, se det aktuella evenemangets sida här på friendsarena.se. Visa alla kommande evenemang.

  Läs mer: Hitta till Friends Arena

 • Möjligheten för biltrafik i området under evenemangsdagar är mycket begränsad. Vid större evenemang är biltrafik fram till arenan inte möjlig (med undantag för färdtjänst och gäster med handikapptillstånd). Vi hänvisar till information på respektive evenemangssida här på friendsarena.se. Visa alla kommande evenemang.

  Mer information: Tillgänglighet på Friends Arena

 • Friends Arena erbjuder för närvarande inga parkeringsplatser* i samband med evenemang och vi rekommenderar att du väljer alternativa färdmedel.

  Mall of Scandinavia erbjuder 3 700 pakeringsplatser på fem parkeringsplan. Dessa kan snabbt fyllas upp under helger när det är mycket folk i köpcentrumet och under evenemangsdagar.

  Vid evenemangsfria dagar finns parkering i Arenagaraget i anslutning till Friends Arena (infart från Evenemangsgatan). Arenagaraget drivs av Parkman (öppnas i nytt fönster). 

  Läs mer om parkeringsmöjligheterna i området på arenastaden.se.

  *Arenan har ett begränsat antal parkeringsplatser för rörelsehindrade (tillstånd erfodras). 

 • När åldersgräns eller rekommendation finns för ett evenemang är den satt av arrangören av olika anledningar. Är åldersgränsen 13 år beror detta oftast på att arrangören valt en ljudnivå som överstiger Socialstyrelsens rekommendationer gällande ljudnivå vid konsertarrangemang och därmed kan orsaka hörselskador hos barn. Åldersgränsen gäller oavsett om målsman är med eller ej, om inte annat framgår. Arrangören kan neka gästen inträde om personen inte har åldern inne och ingen målsman kan intyga ålder eller giltig ID-handling kan uppvisas. Har evenemanget istället en åldersrekommendation så är detta endast en rekommendation från arrangör och det är då upp till målsman att följa med barnet på evenemanget om biljettköp görs till barn som inte nått rekommenderad ålder. 

  Frågor och svar om höga ljudnivåer och åldergränser (länk till Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster)

 • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att alla barn åtföljs av en ansvarig målsman/vuxen. Alla barn måste ha en giltig biljett och plats, förutom spädbarn i bärsele. Vi rekommenderar att små barn bär hörselskydd under alla evenemang. Öronproppar finns att köpa inne på Friends Arena. Barnvagnar får inte tas med in på arenan. Avsteg från dessa regler kan förekomma och redovisas i så fall under respektive evenemang här på friendsarena.se. 

 • Ja, nya Quality Hotel Friends som öppande 2013 är ett design- och konferenshotell på 25 våningar ritat av Wingårdhs Arkitekter.

  Läs mer: Quality Hotel Friends (öppnas i nytt fönster)

  För övriga boenden i närheten av arenan se Visit Stockholm (länken öppnas i nytt fönster)

 • Det är alltid arrangören av evenemanget som avgör om taket på Friends Arena ska vara öppet eller stängt. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök på respektive evenemangssida. Visa alla kommande evenemang.

  aikfotboll.se kan du läsa mer om AIK:s takpolicy.

Biljetter

 • Friends Arena hyr i de flesta fall ut arenan till en arrangör. Arrangören har huvudansvaret för evenemanget, det innefattar bl a säkerhetsplanering, biljettförsäljning, åldergräns samt evenemangets ljud- och ljusproduktion. Vem som är arrangör framgår på evenemangets sida här på friendsarena.se. 

  Visa alla kommande evenemang på Friends Arena

 • Friends Arena är väldigt flexibel. Den kan snabbt ställas om för olika event och har även ett stängbart tak, vilket gör att den kan husera evenemang året runt. Arenan har en maxkapacitet vid konserter på 65 000 personer (inkl ståplats) och kommer att kunna ta emot upp till 50 000 sittande gästande vid t ex sportevenemang. Det är arrangören som, tillsammans med Friends Arena, beslutar om antal platser för varje enskilt evenemang. Trots maxkapaciteten är biljettantalet alltså inte alltid 65 000, så det lönar sig att boka biljett i god tid.

 • Det är arrangören (och vid konserter även artisten) som, tillsammans med oss på Friends Arena, beslutar om antal platser för varje evenemang. Även om arenan kan ta upp till 65 000 gäster, är det inte alla evenemang som är skapade för en så stor publik, så se alltid till att boka biljetter i tid. 

 • Biljetter till Friends Arenas publika evenemang finns till försäljning på arenans webbplats, via Friends Arenas biljettkassa samt via arrangörer och auktoriserade ombud.

  Visa alla kommande evenemang.

 • Ja, utbudet varierar mellan olika evenemang. Läs mer här.

  Vissa arrangörer sätter även upp egna VIP-sektioner där du kan köpa platser. Information kring dessa finns på respektive evenemangs sida. Visa alla kommande evenemang.

 • Inte alltid. Friends Arena ansvarar endast för försäljning av biljetter via Friends Arenas webbsidabiljettkassa eller via våra arrangörer och auktoriserade ombud. Andrahandsförsäljning av biljetter är inte olaglig, men konsumentverket har uppmärksammat att vilseledande marknadsföring vid andrahandsförsäljning av biljetter förekommer.

  Vi rekommenderar därför att gäster köper biljetter via Friends Arenas webbsida, biljettkassa eller via arrangör och auktoriserade ombud. Det finns ingen garanti för att biljetten såld via annan försäljningskanal är äkta eller inte finns kopierad i flera exemplar. Biljettkontrollen på Friends Arena är automatiserad vilket innebär att varje biljett har en unik EAN-kod som avläses maskinellt vid entrén på evenemangsdagen. EAN-koden kan endast användas en gång, vilket gör att eventuella kopior nekas entré. Man kan inte på förhand kontrollera om en biljett är giltig.

  Arrangören kan makulera biljetter om det visar sig att de har köpts i strid med utställda köpvillkor. Om evenemanget skulle bli inställt riskerar du som köpare av biljett i andrahand att bli utan ersättning. Om du har betalat ett pris utöver ordinarie biljettpris riskerar du att inte få tillbaka mellanskillnaden. 

 • Biljetter är en värdehandling och måste visas upp vid entrén till evenemanget. Borttappade eller stulna biljetter ersätts inte. Är biljetterna stulna bör du göra en polisanmälan. Har du bokat din biljett via Ticnet och valt e-biljett som leveranssätt kan du enkelt skriva ut en ny biljett genom att logga in på ticnet.se, alternativt om du inte har tillgång till skrivare så kan du visa biljetten i mobilen. Observera att dessa biljetter har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

   

 • Vid biljettköp debiteras en serviceavgift. Denna avgift varierar beroende på biljettpris. Samma serviceavgift gäller i alla försäljningskanaler. Serviceavgift återbetalas ej. Priser som redovisas på friendsarena.se är inkl serviceavgift om ej annat anges. Denna avgift är förnärvarande:

  Biljettpris 0-99 kr = serviceavgift 10 kr (inkl moms 25 %)
  Biljettpris 100-199 kr = serviceavgift 20 kr (inkl moms 25 %)
  Biljettpris 200-299 kr = serviceavgift 25 kr (inkl moms 25 %)
  Biljettpris 300-399 kr = serviceavgift 30 kr (inkl moms 25 %)
  Biljettpris 400-499 kr = serviceavgift 35 kr (inkl moms 25 %)
  Biljettpris 500-599 kr = serviceavgift 40 kr (inkl moms 25 %)
  Biljettpris mer än 600 kr = serviceavgift 45 kr (inkl moms 25 %)

   

 • Biljetten är en värdehandling! Fotografera inte din biljett med streckkoden synlig, t ex för publicering i sociala medier. Biljettens streckkod kan bara användas för inpassering en gång. En läsbar kopia/bild av streckkoden kan medföra att din biljett används av någon annan och att din egen blir oanvändbar.

 • Om mobilskärmen är hel och ren så att streckkoden på biljetten kan läsas av, så går det bra att visa upp biljetten direkt i mobilen.

På arenan

 • Följande regler gäller så länge inte annat anges på aktuellt evenemangs informationssida här på friendsarena.se. Visitering kan ske vid inpassering till arenan. Arenan erbjuder generellt ingen effektförvaring. 

  Farliga eller skrymmande föremål
  Till Friends Arena får du inte ta med dig föremål som kan tänkas användas i skadesyfte mot arenan, dess personal eller andra gäster. Det omfattar men är inte begränsat till vapen, pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål. Glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP plast eller klädesplagg/flagga med text eller symboler som uttrycker förakt mot folkgrupp, eller annan grupp är inte tillåtet.

  Det är inte heller tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer* som inte ryms i en jackficka, stora väskor, fällstolar eller barnvagnar**. 

  Mat och dryck
  Det är inte tillåtet att ta med egen mat eller dryck i flaska för förtäring i arenan. Undantag görs för barnmat, frukt eller enklare snacks som du av medicinska skäl kan behöva under ditt besök. Flaskor är ej tillåtna p g a säkerhetsskäl, oavsett material och oavsett innehåll.

  Ljud- och bildinspelningsutrustning
  Systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. Detta förbud omfattar inte mobiltelefoner för privat bruk. Läs mer under rubriken ”Får jag ta med mig kamera in på evenemang i Friends Arena?”. 

  * Till vissa evenemang väljer arrangören att inte tillåta några paraplyer överhuvudtaget.
  ** Vissa evenemang tillåter barnvagn.
  Läs mer om dessa undantag och vad som gäller inför ditt besök på evenemangets informationssida här på friendsarena.se

  Visa alla kommande evenemang på Friends Arena

 • Av säkerhetsskäl erbjuder Friends Arena generellt inte någon effektförvaring under evenemang. Läs mer om eventuella undantag och vad som gäller inför ditt besök på evenemangets informationssida här på friendsarena.se

  Visa alla kommande evenemang på Friends Arena

 • Temperaturen i arenan varierar beroende på evenemang och årstid. Vid ett evenemang med stängt tak har vi en behaglig inomhustemperatur i arenan. Kom dock ihåg att klä dig efter väderleken utomhus för att inte frysa efter evenemangets slut när ni lämnar Friends Arena.

  Det är alltid arrangören av evenemanget som avgör om taket på Friends Arena ska vara öppet eller stängt. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök på respektive evenemang

 • Det är arrangören till respektive evenemang som beslutar vilka regler som ska gälla vid sitt evenemang.

  Generellt brukar följande regler tillämpas:

  Systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. Att fotografera, filma eller ta upp ljud från föreställningen är förbjudet, även om upptagningen endast ska användas för privat/enskilt bruk. Det är ett intrång (brott) mot upphovsrätten att ta bild - eller ljudupptagningar, utan tillstånd från upphovsmannen, arrangören eller eventuella artister som medverkar. 

  Information kring vad som gäller finns på evenemangets sida är på friendsarena.se.

  Visa alla kommande evenemang på Friends Arena

 • Vi erbjuder skötrum på läktare 1, läktare 2 och logeplan.

  På läktare 1 har vi fyra stycken skötrum utplacerade i arenans alla hörn (sektion 103, 118, 123 och 138).

  På läktare 2 (våning 4) har vi ett skötrum vid sektion 232 och på logeplan (våning 5) har vi två skötrum, utanför loge 30 och 57.  

  På läktare 3 (våning 6) finns i dagsläget inget skötrum. 

  För tillfället finns det inget amningsrum på arenan.

 • Sjukvårdspersonal finns på plats under alla våra evenemang, vid behov av sjukvård kontakta närmaste kiosk, restaurang eller övrig personal som hjälper er att tillkalla sjukvårdspersonal.

  Centrerade på respektive långsida i foajéerna på läktare 1, 2 och 3 samt vid biljettkassan finns det hjärtstartare. Se biljettkassa och arenaöversikt för mer information.

 • Ja, ambulerande säljare erbjuder öronproppar vid evenemang och konserter med hög ljudvolym.

 • Friends Arena är utrustad med hörselslinga. Det är varje enskild arrangör som väljer att använda eller inte använda hörselslingan vid sitt evenemang.

  För att boka hörselslinga till ett evenemang kontakta oss på info@friendsarena.se eller ring vårt växelnummer 08-502 535 00. Hörselslingan måste bokas minst 2 dagar innan evenemang. 

 • Ja, Friends Arena har ett WiFi-nät som alla gäster kan använda. Sök efter WiFi-nätet "FriendsArena" i den mobil eller dator du vill ansluta. WiFi-nätet är förnärvarande kostnadsfritt och tjänsten levereras utan garanti på tillgänglighet.

Mat & Dryck

Om Friends Arena

 • Friends Arena invigdes den 27 oktober 2012 med en storslagen föreställning kallad "Svenska Ögonblick", i regi av Colin Nutley. Föreställningen direktsändes i SVT1 och hade utöver de nästan 50 000 i publiken i arenan, som mest 1 700 000 tittare. Här finns ett klipp med höjdpunkter från den spektakulära invigningen.

 • Arenan är designad av arkitekterna Krook & Tjäder, Berg Arkitektkontor och Populus (London).

 • Ägare till Friends Arena är Svenska Fotbollförbundet och Fabege.

 • Friends Arena fick namnet när Swedbank, som är namnsponsor för arenan, skänkte namnrätten till stiftelsen Friends. Friends arbetar för att skapa ett samhälle där barn växer upp i trygghet och jämlikhet och deras uppdrag är att stoppa mobbning på skolor och i idrottsföreningar.

  Läs mer om organisationen Friends

 • Friends Arena byggs med genomgående miljöhänsyn precis som hela Arenastaden, vilket innebär att stadsdelen får goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

 • Friends Arena hyr i de flesta fall ut arenan till en arrangör. Arrangören har huvudansvaret för evenemanget, det innefattar bl a säkerhetsplanering, biljettförsäljning, åldergräns samt evenemangets ljud- och ljusproduktion. Vem som är arrangör framgår på evenemangets sida här på friendsarena.se.

 • Svenska landslaget i fotboll (herrar) och AIK fotboll har Friends Arena som sin hemmaarena.

 • I Sverige är det arrangör av evenemang som är ansvarig för publikens säkerhet under evenemangets genomförande. Inför varje evenemang, oavsett hur litet eller stort, görs en enskild analys och bedömning kring vilka olika insatser som behövs för att genomföra ett tryggt evenemang. Bedömningen och på vilket sätt säkerhetsarbetet läggs upp beror dels på vilket evenemang det är, vilken publik men också på omvärldsfaktorer. Detta arbete leds av arrangör för evenemanget, som ansvarar för säkerheten under evenemanget, tillsammans med arenaoperatör samt polis och övrig involverade myndigheter. Planeringsarbetet sker under lång tid men är även kontinuerligt hela vägen fram till efter evenemangets genomförande.